Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL> §16)


Członkowie Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

1. Ćmak Jerzy (1984) ś.p.

2. Drachal Tadeusz (1986)

3. Pargieła Henryk (1987)

4. Ścibisz Władysław (1988)

5. Wiąckowski Stanisław (1989)

6. Morawska Małgorzata (1993)

7. Ścisło Wojciech (1993) ś.p.

8. Frydel Marian (1995)

9. Przedpełska-Mączka Irmina (1995)

10. Wachnicki Józef (1995)

11. Jankowski Zdzisław (1997)

12 Ziółkowski Mirosław (1997)

13. Bogusławski Stanisław (2000)

14. Zasowski Tadeusz (2000)

15. Jarosz Piotr (2000)

16. Pajdak Jarosław (2000)

17. Wójcik-Daniluk Krystyna (2000)

18. Bielecki Janusz (2004)

19. Kacprzak Piotr (2005)

20. Wąsikowski Marcin (2005) ś.p.

21. Pawlik Jerzy (2006)

22. Wisłocki Bogdan (2006)

23. Bis Ryszard (2007)

24. Haraf-Sęk Danuta (2007)

25. Krawczyk Witold (2007)

26. Lubera Adam (2008)

27. Salwa Jan (2008)

28. Wasiak Adam (2008)

29. Wijas Zbigniew (2009)

30. Płaski Robert (2011)

31. Karst Krzysztof (2012)

32. Ratusznik Artur (2012)

33. Jakubiński Przemysław (2014)

34. Pasternak Jerzy (2014)

35. Hałatkiewicz Tomasz (2016)

36. Sot Tomasz (2016)

37. Wachnicki Grzegorz (2016)

38. Janus Iwona (2017)

39. Lubera Wanda (2017)

40. Koba Jacek (2018)

41. Kowalska Anna (2018)

42. Gębski Leszek (2019)

43. Krzemiński Marek (2019)

44. Korycki Czesław (2021)


Członkowie Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

1. Ćmak Jerzy (1978) ś.p.

2. Pargieła Henryk (1979)

3. Ławniczak Barbara (1982)

4. Ścibisz Władysław (1982)

5. Morawska Małgorzata (1983)

6. Wiąckowski Stanisław (1983)

7. Miernik Antoni (1985) ś.p.

8. Ścisło Wojciech (1987) ś.p.

9. Frydel Marian (1988)

10. Przedpełska-Mączka Irmina (1988)

11. Wachnicki Józef (1988)

12. Zdral Jerzy (1990)

13. Ziółkowski Mirosław (1990)

14.Jankowski Zdzisław (1992)

15. Wójcik-Daniluk Krystyna (1992)

16. Płoszaj Władysław (1993)

17. Pajdak Jarosław (1994)

18. Jarosz Piotr (1995)

19. Mółka Marek (1996)

20. Wąsikowski Marcin (1997) ś.p.

21. Brzeziński Stanisław (1997)

22. Dębek Andrzej (2000) ś.p.

23. Kacprzak Piotr (2000)

24. Krejmer Stefan (2000)

25. Gembarzewski Przemysław

26. Krawczyk Witold

27. Pasteczka Henryk

28. Pawlik Jerzy (2000)

29. Świątkowski Wojciech (2000) ś.p.

30. Wijas Zbigniew (2000)

31. Wisłocki Bogdan (2000)

32. Bis Ryszard (2002)

33. Haraf-Sęk Danuta (2002)

34. Koba Jacek (2002)

35. Bujak Janusz (2003) ś.p.

36. Czachowski Jan Hryzostom (2003)

37. Krzemiński Marek (2003)

38. Kurowski Mieczysław (2003)

39. Salwa Jan (2003)

40. Sot Tomasz (2003)

41. Wasiak Adam (2003)

42. Brodziak Łukasz (2004)

43. Haładaj Edward (2004)

44. Płaski Robert (2004)

45. John Józef (2006)

46. Lubera Wanda (2006)

47. Ratusznik Artur (2006)

48. Ciaś Lucjan (2007)

49. Karst Krzysztof (2007)

50. Pasternak Jerzy (2007)

51. Wałek Witold (2007)

52. Wlazło Wiesław (2007)

53. Jakubiński Przemysław (2008)

54. Kołodziejczyk Roman (2008)

55. Kuszewski Tomasz (2008)

56. Miazga Marek (2008)

57. Hałatkiewicz Tomasz (2010)

58. Korycki Czesław (2010)

59. Michalewski Sławomir (2010)

60. Wachnicki Grzegorz (2010)

61. Wertka Mariusz (2010)

62. Janus Iwona (2011)

63. Dziekan Leszek (2013)

64. Sobolak Jacek (2013)

65. Zagnieński Andrzej (2013)

66. Gębski Leszek (2014)

67. Guz Tomasz (2014)

68. Wróblewski Roman (2014)

69. Dąbrowski Zdzisław (2015)

70. Gałązkiewicz Stanisław (2015)

71. Kowalska Anna (2015)

72. Sahajdak Daniel (2015)

73. Szczechowicz Wiesław (2015)

74. Zaczyńska Lidia (2015)

75. Adamus Michał (2015)

76. Kulhawiec Dariusz (2016)

77. Karaśkiewicz Jerzy Jacek (2017)

78. Krawczyk Tomasz (2017)

79. Nowicka Edyta (2021)

80. Łukomska-Hłopaś Agata (2021)

81. Hłopaś Wojciech (2021)