Nowe imię dla rezerwatu przyrody

Tekst: Jacek Koba, Fot. Archiwum RDLP w Radomiu

Dzięki wspólnym staraniom Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Kozienicka", RDLP w Radomiu oraz Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL, znajdujący się na terenie Puszczy Kozienickiej, rezerwat przyrody "Jedlnia" otrzymał imię Andrzeja Kowalczewskiego (1938-2020), wieloletniego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Radomiu i działacza Polskiego Towarzystwa Leśnego


Położony na północ od Radomia rezerwat przyrody "Jedlnia" chroni fragmenty naturalnego starodrzewu dębowo-sosnowego w Puszczy Kozienickiej. Ten liczący prawie 87 ha obszar został wzięty pod ochronę w 1982 roku, między innymi, dzięki zaangażowaniu inż. Andrzeja Kowalczewskiego, leśnika, popularyzatora idei ochrony przyrody
i wieloletniego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Radomiu. Andrzej Kowalczewski urodził się 4 grudnia 1938 roku w Lublinie. Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie swojej zawodowej drogi był związany z: Biurem Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Radomiu, Okręgowymi Zarządami Lasów Państwowych w Radomiu oraz Łodzi, Urzędem Wojewódzkim w Radomiu, a także Placówką Zamiejscową w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie. W latach 1979-1999 Andrzej Kowalczewski pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Radomiu. W tym czasie przyczynił się do powstania licznych form ochrony przyrody. Brał też udział w wielu przedsięwzięciach badawczych oraz edukacyjnych związanych z ochroną przyrody. Andrzej Kowalczewski był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Za swoją działalność otrzymał srebrną (1983) oraz złotą (1988) odznakę honorową PTL. Zmarł w dniu 17 marca 2020 roku
w Radomiu. Rezerwat Przyrody "Jedlnia" nosi Jego imię na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r.

 Wspomnienie o Henryku Pargiele (1941-2021)

Tekst: Jacek Koba, Fotografie: archiwum Piotra Kacprzaka

W dniu 4 października 2021 r. zmarł Henryk Pargieła, leśnik, długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz, zastępca dyrektora oraz dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego


Henryk Pargieła urodził się 9 lutego 1941 r. w Suchowoli w powiecie staszowskim. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej w Suchowoli kontynuował edukację w znanym sandomierskim liceum ogólnokształcącym Collegium Gostomianum. Po maturze w 1959 r. został przyjęty na Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Pierwszą pracę po studiach
w 1965 r. podjął w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Radomiu. W 1966 r. przeszedł do pracy w Nadleśnictwie Niekłań na stanowisko adiunkta. W listopadzie 1969 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Barycz gdzie, między innymi, aktywnie włączył się w prace zalesieniowe terenów po byłym poligonie wojskowym Barycz. Po przywróceniu OZLP w Radomiu, Henryk Pargieła z dniem 1 lipca 1983 r. objął w nim funkcję zastępcy dyrektora do spraw zagospodarowania lasu.
Po roku wrócił na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Barycz, angażując się w: budowę dróg, zbiorników wodnych, lotniska polowego, szkółki leśnej oraz osiedla dla pracowników. W 1989 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora OZLP w Radomiu. Funkcję dyrektora pełnił w okresie intensywnych i burzliwych przekształceń politycznych oraz gospodarczych. W 1992 r. powrócił na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Barycz. Funkcję tę, z przerwami, pełnił do 2006 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Przez prawie całe życie zawodowe był związany z Polskim Towarzystwem Leśnym do którego wstąpił w 1973 r. Od tego czasu był obecny na niemal wszystkich, krajowych zjazdach PTL. Przez wiele lat zasiadał w komisji uchwał i wniosków. Przez ponad 20 lat był zastępcą przewodniczącego Oddziału Świętokrzyskiego PTL.
W 2006 uzyskał godność Członka Honorowego PTL. Uczestniczył również w obradach ostatniego - 120 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach.

Henryk Pargieła zmarł w dniu 4 października 2021 r., kiedy to jest obchodzone wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, patrona leśników. W pamięci tych, którzy go znali pozostanie jako osoba życzliwa i zawsze otwarta na wszystkich ludzi.

 Wiktor Kozłowski – kapitan Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, leśnik

Tekst: Edyta Nowicka, Zdjęcia: Dorota Święcka

21 września upamiętniono postać niezwykłego leśnika, kapitana Wojska Polskiego i leśnika – Wiktora Kozłowskiego zasłużonego dla regionu, ale i osoby ważnej
w skali kraju. Podczas uroczystości poświęcono odbudowany staraniem leśników i miejscowej parafii pomnik nagrobny w Chlewiskach oraz przypomniano jego zasługi i osobę podczas konferencji w Szydłowcu.


Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Przysucha, Polskie Towarzystwo Leśne – Oddział Świętokrzysko-Radomski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – Oddział w Radomiu oraz Parafię pw. św. Biskupa Męczennika w Chlewiskach.

Przed konferencją odbyła się msza św. w kościele parafialnym pw. św. Biskupa Męczennika
w Chlewiskach celebrowana przez JE ks. bpa Marka Solarczyka, ordynariusza radomskiego oraz proboszcza Romana Kunę. Następnie na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach nastąpiło poświęcenie odbudowanego zabytkowego nagrobka Wiktora Kozłowskiego. Pomnik w formie odlanego z żeliwa dębu został ufundowany w 1858 roku przez przyjaciół i kolegów Wiktora Kozłowskiego, odnowiony w 1968 roku przez PTL, wpisany do rejestru zabytków woj. mazowieckiego w 2000 roku uległ uszkodzeniu w 2019 roku i został odbudowany w latach 2020-2021 staraniem RDLP w Radomiu, Nadleśnictwa Kielce, Nadleśnictwa Staszów oraz Nadleśnictwa Zagnańsk ze środków na cele społecznie użyteczne oraz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach. Wszystkie prace zostały wykonane na podstawie zatwierdzonego przez konserwatora zabytków programu prac oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem konserwatorskim.

Po poświęceniu pomnika, dla upamiętnienia Wiktora Kozłowskiego złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystą oprawę uroczystości zapewniły poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach, RDLP w Radomiu – Nadleśnictwa Przysucha oraz Rycerze Kolumba zrzeszeni przy Parafii pw. św. Stanisława bp. m. w Chlewiskach.

W dalszej części spotkania, w szydłowieckiej Lodowni miała miejsce konferencja „Wiktor Kozłowski – kapitan Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, leśnik”. Na wstępie
dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu powitał zgromadzonych. Następnie wręczono odznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Leśnego przyznane za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa i szczególne zasługi na polu leśnictwa. Wręczyli je prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, honorowy przewodniczący Zarządu Głównego PTL oraz Piotr Kacprzak, przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Złotą odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego odznaczeni zostali: dr Marek Krzemiński, Przewodniczący Rady Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka, Czesław Korycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha oraz Leszek Gębski z RDLP w Radomiu.

Srebrną odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego odznaczeni zostali: dr inż. Edyta Nowicka z RDLP w Radomiu, Agata Łukomska-Hłopaś z RDLP w Radomiu oraz Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddziału w Radomiu.

W dalszej części konferencji przedstawione zostały trzy referaty poświęcone Wiktorowi Kozłowskiemu. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przewodniczący honorowy Zarządu Głównego PTL przedstawił referat pt. „Wiktor Kozłowski – życie, praca, twórczość, osobowość”. Regionalny historyk Grzegorz Sado omówił zagadnienie pt. „Wiktor Kozłowski i jego związki z leśnictwem radomsko-kieleckim”, a Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu i jednocześnie przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego wygłosił referat pt.: „Wielkie postacie polskiego leśnictwa XIX wieku”.

Uczestnikami spotkania byli JE ks. bp Marek Solarczyk, miejscowy proboszcz ks. Roman Kuna i ks. Zbigniew Niemirski z Gościa Niedzielnego, leśnicy, członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego wraz z honorowym przewodniczącym Zarządu Głównego PTL prof. Andrzejem Grzywaczem, Piotrem Kacprzakiem, przewodniczącym Oddziału Świętokrzysko-Radomskiego, członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddziału w Radomiu wraz z zastępcą przewodniczącego Barbarą Jarzębak. Obecni byli również przedstawiciele samorządów: Artur Ludew, burmistrz Szydłowca, Mirosław Pierzchała, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha, przedstawiciele służb mundurowych bryg. Paweł Sokół, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, bryg. Marcin Sokół, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, a także przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się leśnictwem oraz ochroną przyrody: dr inż. Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, Henryk Pargieła, członek honorowy PTL oraz przewodniczącego Ruchu Obrony Lasów Polskich, Jacek Wolski, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku wraz z emerytowaną dyrektor Anną Kowalską, Marek Krzemiński, przewodniczący Rady LKP Puszcza Kozienicka oraz historyk Grzegorz Sado. Na uroczystości obecna była także młodzież ze Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach wraz z dyrektor Wiolettą Hylicką i nauczycielami.

 Odznaczenia dla członków Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL

tekst: Jacek Koba, zdjęcie: Piotr Fitas

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach była gospodarzem 120. Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego. W gronie uczestników wydarzenia, wśród członków tej zasłużonej dla polskiego leśnictwa organizacji, nie zabrakło przedstawicieli Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL w Radomiu.


Honorowy patronat nad uroczystym spotkaniem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Zjazdowi towarzyszyły dwie sesje naukowe – pierwsza z nich była poświęcona dwustuleciu istnienia leśnego czasopisma „Sylwan”, natomiast druga dotyczyła wyzwań jakie stoją przed gospodarką leśną w obliczu globalnych zmian w środowisku.

Poza częścią referatową, organizatorzy zadbali też o prezentację różnorodnych zagadnień w terenie, dzięki trasom przygotowanym przez nadleśnictwa: Kobiór, Katowice, Świerklaniec, Rybnik i Rudy Raciborskie. Podczas wyjazdów delegaci PTL z całej Polski mogli zapoznać się m.in. ze specyfiką gospodarowania w lasach największej przemysłowej aglomeracji naszego kraju, sposobami zarządzania lasami położonymi na styku działalności górniczej i przemysłowej, historią przebudowy drzewostanów przeznaczonych niegdyś na potrzeby przemysłu wydobywczego, wyzwaniem jakim była konieczność odbudowy terenów leśnych po największym pożarze lasu w powojennej historii Polski czy też hodowlą żubra prowadzoną przez kobiórskich leśników. Na przemierzających każdą z tras czekały interesujące akcenty związane z lokalną historią, a także tradycjami i kulturą Górnego Śląska.

Wartym odnotowania wydarzeniem były wyróżnienia przyznane członkom Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Za dokonania w działalności na rzecz rozwoju i propagowania leśnictwa w Polsce Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Srebrnym Krzyżem Przewodniczącego Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL w Radomiu Piotra Kacprzaka. Dodatkowo 120. Zjazd Delegatów oddziałów PTL przyznał członkom Oddziału PTL w Radomiu 4 odznaki honorowe: 1 złotą oraz 3 srebrne.Pomnik Wiktora Kozłowskiego na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach odrestaurowany

tekst: Jacek Koba, zdjęcie: Piotr Kacprzak


Dzięki staraniom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy aktywnym zaangażowaniu Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Radomiu udało się zakończyć prace renowacyjne mogiły oraz pomnika Wiktora Kozłowskiego (1791-1858), który znajduje się na terenie cmentrza parafialnego
w Chlewiskach. Wiktor Kozłowski był leśnikiem, pedagogiem oraz wielkim patriotą, który związał swój zawodowy los z ziemią świętokrzyską. W dniu 21 września 2021 r. odbędzie się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego monumentu oraz konferencja poświęcona pamięci tego wybitnego leśnika. Współorganizatorem wydarzenia jest Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL.