Wniosek o nadanie pomnikowemu dębowi imienia SYLWAN dla uczenia 200 lat jednego z najstarszych czasopism leśnych na świecie

tekst i zdjęcie: Jacek Koba

Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL w Radomiu uczestniczy w akcji Pomniki dla Natury, która obejmuje swym zasięgiem cały teren RDLP w Radomiu


W ramach akcji Pomniki dla Natury na całym terenie RDLP w Radomiu są prowadzone działania zmierzające do powołania nowych pomników przyrody dla uczczenia setnej rocznicy Cudu nad Wisłą oraz 140-lecia istnienia dyrekcji lasów państwowych w Radomiu. Aktualnie zgłoszono ponad 100 drzew jako propozycje do ustanowienia pomników przyrody. Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL w Radomiu aktywnie włączył się w prace związane z Akcją, wzbogacając ją o akcent nawiązujący do działalności Towarzystwa. Jeden z dębów szypułkowych rosnących na terenie Nadleśnictwa Kielce, w pobliżu rezerwatu przyrody Góra Dobrzeszowska, po zatwierdzeniu przez gminę jako pomnik przyrody, otrzyma imię SYLWAN. Nadaniem tego imienia Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL zamierza uczcić 200 lat istnienia jednego z najstarszych czasopism leśnych na świecie, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Leśne od 1820 roku. 

Dąb szypułkowy rosnący na terenie Nadleśnictwa Kielce, który otrzyma imię SYLWANWniosek o nadanie rezerwatowi przyrody Góra Sieradowska imienia Wiktora Kozłowskiego

tekst i zdjęcie: Jacek Koba

Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL w Radomiu wystąpił o nadanie, położonemu na terenie Nadleśnictwa Suchedniów, rezerwatowi przyrody Góra Sieradowska imienia Wiktora Kozłowskiego


Wniosek o nadanie rezerwatowi przyrody Góra Sieradowska imienia Wiktora Kozłowskiego został przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w kwietniu tego roku. Z początkiem września Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL, jako pomysłodawca przedsięwzięcia, otrzymał odpowiedź o pozytywnym przyjęciu inicjatywy przez RDOŚ. Został już przygotowany projekt stosownego zarządzenia w sprawie zmiany nazwy rezerwatu przyrody. Na miesiąc październik zaplanowano posiedzenie Rady Ochrony Przyrody w Kielcach, podczas którego niniejszy wniosek zostanie przedstawiony do akceptacji. Wiktor Kozłowski był utalentowanym pedagogiem, znawcą tematyki leśnej, który w XIX wieku kładł podwaliny dla rozwoju leśnictwa na ziemi świętokrzyskiej.

Fragment rezerwatu przyrody Góra Sieradowska w Nadleśnictwie SuchedniówMistrzostwa szachowe rozstrzygnięte

tekst i zdjęcia: Alicja Krasa

W dniach 5-6 marca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku Nadleśnictwa Radom odbyły się XII Mistrzostwa Szachowe Leśników z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, których współorganizatorem był Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego


Na mistrzostwach szachowych co roku spotykają się najtęższe głowy spośród leśników z terenu RDLP w Radomiu. Rozgrywki dają im możliwość sprawdzenia się, rywalizacji oraz sportowego rozwoju. Patronem mistrzostw jest Jan Przygodzki. Wspomnienie tego nietuzinkowego i wspaniałego leśnika, który potrafił zarażać innych swoją pasją do szachów już od siedmiu lat towarzyszy rozgrywkom.

Tym razem w 12. edycji mistrzostw zmierzyło się 20 uczestników w tym z: RDLP w Radomiu, nadleśnictw: Grójec, Jędrzejów, Łagów, Przysucha, Radom, Skarżysko, Zagnańsk, Daleszyce i Stąporków oraz z dwóch szkół średnich: Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku i Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku oraz dzieci pracowników, Filip Kowalczyk i najmłodszy zawodnik mistrzostw dziesięcioletni Krzyś Paluch.

Tytuł Szachowego Mistrza Leśników i Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zdobył Sebastian Rodkiewicz w Nadleśnictwa Łagów. Drugie miejsce zajął Michał Longa z ZSL w Zagnańsku, a trzecie Sebastian Nowakowski z Nadleśnictwa Stąporków.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce przypadło również zawodnikom z Nadleśnictwa Łagów, drugie Nadleśnictwu Stąporków, natomiast trzecie ZSL w Zagnańsku. Najlepszym wśród uczniów po raz kolejny okazał się Michał Longa. Krzyś Paluch – ostatecznie został sklasyfikowany na 8 miejscu, ale jako jedyny zawodnik turnieju ograł tegorocznego mistrza! Serdecznie gratulujemy!!

Puchary i nagrody wręczyli: Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Jolanta Bochenek, przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego oraz Grzegorz Jóźwik z NSZZ Solidarność. 

Tegoroczne mistrzostwa po raz szósty miały charakter turnieju klasyfikacyjnego. Oznacza to, że zawodnicy mieli możliwość zdobycia poszczególnych kategorii szachowej. I tak normę na V kategorią szachową wypełnił jeden zawodnik (z N-ctwa Ostrowiec Św.), trzech podwyższyło kategorię na IV (1 zawodnik z N-ctwa Przysucha, 1 zawodnik z N-ctwa Daleszyce, 1 zawodnik z ZSL w Zagnańsku), dwóch uzyskał III kategorie szachową (uczeń z ZSL w Zagnańsku, syn pracownika z N-ctwa Zagnańsk).

Nad przebiegiem zawodów i spełnieniem norm turnieju klasyfikacyjnego czuwał Jacek Sieczkowski, sędzia klasy państwowej.

Tegoroczni zwycięzcy reprezentować będą RDLP w Radomiu na XXVIII Międzynarodowych Mistrzostwach Szachowych Polski Leśników (Krajowych Mistrzostwach Leśników), które odbędą się w OKL Gołuchów. Z zawodnikami z innych dyrekcji zmierzą się: Sebastian Rodkiewicz (Nadleśnictwo Łagów), Sebastian Nowakowski (Nadleśnictwo Stąporków), Leszek Gębski (RDLP w Radomiu) oraz Marek Gibuła (Nadleśnictwo Jędrzejów).

Organizatorem Mistrzostw była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Współorganizatorami byli: Związek Leśników Polskich Regionu Radomskiego, Międzyregionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej, Polskie Towarzystwo Leśne Świętokrzysko-Radomski Oddział w Radomiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Radomiu, którzy ufundowali nagrody i puchary w Mistrzostwach.

Ważnym celem osiągniętym w trakcie mistrzostw jest popularyzacja gry w szachy wśród leśników. Potwierdził to udział uczniów szkół leśnych i drzewnych. Bardzo ważna jest też integracja środowiska leśników grających w szachy oraz wymiana kontaktów i doświadczeń.Spotkanie Zarządu Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL w Radomiu

autor: Jacek Koba

zdjęcia: Edyta Nowicka

 

W dniu 24 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Zarządu Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Radomiu


Członkowie Zarządu Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL w Radomiu spotkali się w budynku RDLP w Radomiu, będącym jednocześnie siedzibą Oddziału. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim omówieniu i przyjęciu założeń do Planu Pracy Oddziału na 2020 rok. Ponadto przedyskutowano sprawy związane z wdrożeniem Księgi Identyfikacji Wizualnej PTL, a także bieżące zagadnienia dotyczące funkcjonowania Oddziału.

       Renowacja pomnika Wiktora Kozłowskiego

autor: Jacek Koba

zdjęcia: Edyta Nowicka

 

Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL zaangażuje się w prace związane z odnowieniem pomnika Wiktora Kozłowskiego na cmentarzu w Chlewiskach


Wiktor Kozłowski urodził się w 1791 toku na Podlasiu. Studiował leśnictwo w Wilnie oraz w Warszawie. Od 1819 roku został pracownikiem administracji lasów rządowych, jako nadleśniczy w Bodzentynie. W 1828 roku zaproponowano mu objęcie posady kierownika i wykładowcy w Szkole Praktyki Niższej w Siekiernie (obecnie na terenie Nadleśnictwa Suchedniów), która była oddziałem Szkoły Szczególnej Leśnictwa w Warszawie. Miał rozległe plany związane z rozwojem tego ośrodka kształcenia leśnego. Chciał, między innymi, stworzyć ogród leśno-botaniczny oraz prowadzić badania w zakresie doświadczalnictwa leśnego. Wraz z częścią administracji leśnej przyłączył się do powstania listopadowego. Na skutek represji po upadku powstania szkoła w Siekiernie została zlikwidowana, a Wiktor Kozłowski zdegradowany. Od 1840 roku był nadleśniczym w Chlewiskach. Wydał książkę pt. Słownik leśny, bartniczy, bursztyniarski i orylski, publikował wiele artykułów w dziedzinie leśnictwa i łowiectwa na łamach Sylwana. Posiadał niezwykły zbiór biblioteczny, stworzył bibliotekę ksiąg drzewnych i zbiór minerałów. Zmarł w 1858 roku w Koszorowie, niedaleko Szydłowca. Na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach, gdzie został pochowany, jego uczniowie i przyjaciele wystawili mu żeliwny pomnik w formie drzewa. Pomnik ten został odbudowany ze zniszczeń w 1968 roku dzięki staraniom, między innymi, Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Radomiu.
W ostatnim czasie doszło jednak do kolejnego poważnego uszkodzenia monumentu. Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL pragnie ponownie zaangażować się w działania na rzecz upamiętnienia Wiktora Kozłowskiego jako człowieka, który położył nieprzeciętne zasługi dla rozwoju polskiego leśnictwa.