WIELKANOC 2024Powstanie Styczniowe 1863-1864. Pamiętamy

1 lutego w siedzibie RDLP w Radomiu odbyła się konferencja pn.: „Powstanie Styczniowe 1863-1864. Pamiętamy”. Podczas wydarzenia miała miejsce promocja niezwykłego wydawnictwa – dwutomowej publikacji „Powstanie Styczniowe 1863-1864. Pamiętamy” autorstwa Piotra Kacprzaka, zastępcy dyrektora
RDLP w Radomiu, wieloletniego przewodniczącego Radomskiego oraz Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego


Wydarzenie zostało zorganizowane przez RDLP w Radomiu oraz Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji oraz organizacji zajmujących się kulturą i historią, ochroną przyrody i środowiska oraz leśnictwa, nauki i szkolnictwa, służby mundurowe, członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz leśnicy. We wstępie do konferencji głos zabrali Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu oraz dr Jacek Koba, przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. W trakcie wydarzenia Piotrowi Kacprzakowi wręczony został Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przyznany na wniosek dyrektora RDLP w Radomiu oraz Jednostki Strzeleckiej nr 1005 Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej im. Płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Akt nadania odczytał Tomasz Krzyczkowski, inspektor Związku Strzeleckiego, a odznaczenie wręczył płk. Stanisław Kalski, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie wraz z obecnymi na konferencji przedstawicielami służb mundurowych.

W części referatowej wystąpili Piotr Kacprzak, który przedstawił temat „Nim wybuchło Powstanie Styczniowe” oraz Paweł Staszczak, historyk ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Avito Vivit Honore, który omówił przebieg Powstania Styczniowego w województwie sandomierskim i krakowskim. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „1863-1864. Pamiętamy”, która jest częścią projektu „Leśnicy Powstańcom Styczniowym” i przedsięwzięciem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu stanowiącym upamiętnienie
160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Konferencję zakończyło wystąpienie grupy rekonstrukcyjnej przy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

Tekst oraz zdjęcia: E. Nowicka, D. Święcka, J. KobaKoniec 2023 roku pod znakiem konferencji współorganizowanych przez Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL

W listopadzie 2023 roku odbyły się trzy konferencje popularno-naukowe, współorganizowane przez Świętokrzysko-Radomski Oddział PTL


W dniu 9 listopada 2023 r. w Daleszycach miała miejsce konferencja pod tytułem "Przyrodniczo-historyczne dziedzictwo Lasów Cisowskich". Głównym organizatorem konferencji było Nadleśnictwo Daleszyce, zaś Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego objął patronat honorowy nad tym wydarzeniem. W trakcie konferencji wygłoszono szereg regeratów związanych z historią okolic Daleszyc, regionu określanego mianem Lasów Cisowskich. Wśród prelegentów oraz prowadzących konferencję znaleźli się członkowie Zarządu Oddziału - Piotr Kacprzak oraz Jacek Koba.

W dniu 14 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła sie Konferencja "Lasy o szczególnym znaczeniu społecznym w aglomeracji Miasta Kielce". Konferencja stanowiła podsumowanie wykonanych dla lasów otaczających Miasto Kielce opracowań dotyczących zagospodarowania turystycznego.
Powstałe opracowania są jednymi z pierwszych w Polsce analiz ujmujących kompleksowo zagadnienie gospodarki leśnej w obszarch lasów objętych różnymi formami zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego.

W dniu 21 listopada 2023 r. w siedzibie Centrum Geoedukacji - Geonatura Kielce odbyła się Konferencja "Lasy i leśnictwo w regionie kieleckim na przestrzeni dziejów". Wydarzenie to nawiązywało do opublikowanej w 2021 roku Monografii Nadleśnictwa Kielce, której autorem jest Piotr Kacprzak, wieloletni przewodniczący Śwętokrzysko Radomskiego Oddziału PTL. W konferencji wziął udział Honorowy Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.
Oprócz referatów wygłoszonych podczas konferencji, które dotyczyły historii leśnictwa w regionie kieleckim, w trakcie wydarzenia zostały również wręczone odznaki honorowe PTL, a także dokonano uroczystego przyjęcia nowych członków Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL.

 

         

Tekst: J. Koba, Fot.: E.Nowicka, P. Kosin122 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Leśnego w w Wałbrzychu

W dniach 7-9 września 2023 r. w Wałbrzychu, na terenie działania Oddziału PTL we Wrocławiu, obradował 122 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego, a także odbyła się sesja naukowa "Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska i oczekiwań społecznych"

 


W tym ważnym dla polskiego leśnictwa wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL. W trakcie sesji naukowej poruszono, między innymi, ważne aspekty dotyczące nowych uregulowań gospodarki leśnej w Polsce, związnaych z nowelizacją Zasad Hodowli Lasu, Instrukcji Ochrony Lasu oraz Instrukcji Urządzania Lasu. Tego dnia odbyła się także, pierwsza w historii spotkań organizowanych przez PTL, dyskusja panelowa, której hasło przewodnie brzmiało "Na ile propozycje zmian w zasadach i instrukcjach regulujących gospodarkę leśną odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społecznym". W dyskusji uczestniczyli Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej Jan Tabor, Przewodniczący ZG PTL dr inż. Janusz Dawidziuk, a także przedstawiciele świata nauki, organizacji zpołecznych związanych z ochroną przyrody, przemysłu drzewnego oraz firm świadczących usługi leśne. W drugim dniu zebrani członkowie PTL oraz zaproszeni goście mieli możliwośc zapoznania się ze specyfiką gospodarki leśnej oraz dziedzictwem historyczno-kulturowym Dolnego Śląska, dzięki przygotowanym przez organizatorów pięciu trasom na terenie RDLP we Wrocławiu. W dniu 9 września obradował 122 Zjazd Delegatów Oddziałów PTL w trakcie którego podsumowano działalność "Towarzystwa" w minionym roku, a także przyjęto wnioski płynące z obrad obecnego Zjazdu oraz sesji naukowej.

W trakcie zjazdu zostały również przyznane odznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Leśnego. Odznakę złotą otrzymali następujący przedstawiciele naszego Oddziału: Wiesław Szczechowicz, Tomasz Guz, Marek Miazga, Jacek Sobolak. Srebrną odznaką zostali uhonorowani: Piotr Borkowski, Tadeusz Stępień, Zbigniew Mleczko.  Wszystkim odznaczonym gratulujemy. Organizatorom sesji naukowej oraz 122 Zjazdu serdecznie dziękujemy.

 

 

Tekst: J. Koba; Zdjęcia: A. Łukomska-Hłopaś, G. Wachnicki, J. KobaKonferencja - Nowe wyzwania w polskim leśnictwie

28 czerwca w siedzibie RDLP w Radomiu odbyła się konferencja „Nowe wyzwania w polskim leśnictwie” organizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu oraz Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego


Wzięli w niej udział przedstawiciele Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego z terenu biura i nadleśnictw RDLP w Radomiu, z organizacji

i instytucji takich jak Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Zespół Ochrony Lasu w Radomiu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Radomiu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, emerytowani leśnicy i pozostali członkowie PTL.

Uczestników powitali Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu oraz Piotr Kacprzak, przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL. W swoich wystąpieniach Marek Szary podkreślił znaczenie zagadnień związanych z odbiorem społecznym gospodarki leśnej, a Piotr Kacprzak zwrócił uwagę, że nowe regulacje

w leśnictwie są kolejnym, znaczącym krokiem w kierunku sprostania nowym wyzwaniom współczesnego leśnictwa.

Następnie Piotr Kacprzak wygłosił referat „Nowe wyzwania w hodowli lasu” dotyczący prac związanych z nowelizacją Zasad Hodowli Lasu, którym przewodniczy.

Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu w swoim wystąpieniu omówił temat „Lasy o szczególnym znaczeniu społecznym na przykładzie Nadleśnictw Kielce, Daleszyce oraz Zagnańsk” związany z wykonywanym opracowaniem turystycznym dla tych nadleśnictw, zleconym BULiGL przez Lasy Państwowe.

W dalszej części spotkania odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Wręczono także odznaki honorowe przyznane przez 121 Zjazd PTL. Złote odznaki otrzymali: Tadeusz Misiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule i Mieczysław Kurowski

z Wydziału Spraw Terenowych w Radomiu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Gratulujemy odznaczonym!

   

Tekst i zdjęcia: Edyta Nowicka, Jacek Koba